Foto
Foto
Foto
Foto

Topinstituut NObesitas

Topinstituut NObesitas draagt innovatieve oplossingen aan voor interventie en preventie van overgewicht en obesitas.

Een snelgroeiend probleem
Obesitas vormt een toenemend probleem in de gezondheidszorg. Mede door de complicaties die kunnen optreden, zoals de ontwikkeling van diabetes mellitus en hypertensie met verhoogde kans op hart- en vaatziekten en voortijdig overlijden. Ook krijgen obesitas-patiënten vaak klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. De gezondheidszorgkosten voor deze patiëntengroep nemen zorgwekkend toe.

De huidige behandelingsstrategie is niet effectief. Een substantieel deel van de patiënten komt na behandeling weer aan in gewicht of blijft na een maagverkleiningsoperatie chronisch patiënt als gevolg van de stofwisselingsproblemen.

Preventie als hoofddoel
Een betere oplossing voor de obesitas problematiek is een ketenzorg aanpak met preventie als hoofddoel, gericht op de toekomstige patiënten (de te zware kinderen en adolescenten). Een van de kritische succesfactoren voor deze aanpak is het in kaart brengen van de populatie in Noordwest Holland zodat deze toekomstige patiënten gericht benaderd kunnen worden voor preventieprojecten. Dat gaat gebeuren in het Topinstituut NObesitas in samenwerking met GGD Hollands Noorden.

JOGG project
Holland Health en de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard hebben in een eerder stadium al het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) naar Noord-Holland gehaald. Holland Health wil met het Topinstituut NObesitas in nauwe samenwerking met Alkmaar en Heerhugowaard een JOGG+ regio vormen, gerealiseerd door een toenemende publiek/private samenwerking van lokale, regionale en landelijke organisaties.

Jonge kinderen
Topinstituut NObesitas gaat zich aanvankelijk richten op toekomstige ‘patiënten’. Daarom is de doelgroep – voor nu – kinderen 8 t/m 12 jaar. We werken hierin samen met:

- 'Lekker Fit! basisscholen' gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn
Sportbureau Alkmaar (gemeente Alkmaar)
Voetbalclub AZ | AZ Jeugdopleiding
GGD Hollands Noorden
Trial Center

Wat willen we bereiken?
• Bewustwording creëren en informeren over overgewicht en obesitas
• Stimuleren van bewegen: sporten is gezond en leuk
• Stimuleren gezond eten: gezonde voeding is lekker, water drinken
• Kinderen, jongeren en met name ouders laten participeren
• Kennis delen - Interactie creëren
• Stimulans voor bedrijven/organisaties om te gaan participeren
• Vergroten publiek-private samenwerking

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Frank Willenborg
Programmadirecteur Holland Health
T 06 33 81 78 44
fwillenborg@hollandhealth.nl 

Topinstituut NObesitas