Foto
Foto
Foto
Foto

Nucleaire Geneeskunde

Een van de pijlers van Holland Health is het Kenniscentrum Nucleaire Geneeskunde. In het Kenniscentrum vindt onderzoek plaats op het gebied van isotopen en worden onder meer kortlevende isotopen en radiofarmaca geproduceerd.

Nucleaire Geneeskunde betekent letterlijk “kerngeneeskunde”, geneeskunde met behulp van radioactieve stoffen. Tot het specialisme behoort het vaststellen (diagnostiek) of een ziekte aanwezig is en het vaststellen van de aard, plaats en uitgebreidheid van een ziekte. Daarnaast behoort ook de behandeling (therapie) van een beperkt aantal ziekten met behulp van radioactieve stoffen tot het vakgebied. Aan de patiënt wordt een radioactief medicijn toegediend en vervolgens worden afbeeldingen gemaakt met een gammacamera of PET/CT-camera, die gevoelig is voor radioactieve straling. Met de nucleaire PET-technologie kunnen artsen minstens 50 keer dieper in het lichaam kijken dan met conventionele nucleaire technieken.

Betere en goedkopere gezondheidszorg
Patiënten willen sneller en goed geholpen worden, zeker wanneer het gaat om levensbedreigende ziekten, zoals kanker en hartfalen. De nucleaire geneeskunde die afwijkingen in het menselijk lichaam zichtbaar maakt, wordt met onze innovaties steeds geavanceerder en nauwkeuriger. Hoe scherper het beeld, hoe meer informatie, hoe beter en gerichter de behandeling en hoe groter de kans op genezing. De kwaliteit van leven gaat er voor de patiënt op vooruit en uiteindelijk dalen de kosten voor de individuele behandeling.

Cyclotron MCA
In Noord-Holland worden op dit moment vele initiatieven op het gebied van nucleaire geneeskunde ontplooid. Door de aanwezigheid van de Hoge Flux Reactor van NRG in Petten beschikt de regio over hoogwaardige kennis en ervaring – op wereldniveau - op het gebied van de productie en toepassing van isotopen. Met de aanschaf van de cyclotron door de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt in de medische omgeving van het ziekenhuis veel van de kennis over deze materie doorontwikkeld. Met het cyclotron kan de Noordwest Ziekenhuisgroep zelf radioactieve stoffen in zeer lage dosis maken. Dankzij deze nieuwe radiofarmaca wordt de dosis voor de patiënt nog meer beperkt in vergelijking met de conventionele nucleaire onderzoeken. Hierdoor worden de onderzoeks- en diagnosemogelijkheden voor radioactieve isotopen, met name voor oncologie(kanker)- en cardiologiepatiënten, vele malen groter. Groot voordeel van een eigen cyclotron is dat er meer soorten radioactieve medicijnen kunnen worden gemaakt, zodat er ook nauwkeuriger onderzoek kan worden gedaan. 

Programmamanager is Dr. Geert Gommans, manager medische ondersteunende afdelingen (MOA's) Noordwest Ziekenhuisgroep.

Meer weten?