Foto
Foto
Foto
Foto

Cardiostraat

Ter vervanging van de huidige nucleaire cardiologie, het zogenaamde myocard perfusie onderzoek, heeft het Kenniscentrum radioactief ammonia (13NH3) voor hartonderzoek geïmplementeerd. Dit radiofarmacon, dat is een medicijn gekoppeld aan een radioactieve stof, is voor de schaalgrootte zoals hier gebruikt uniek in de wereld en geeft een nieuwe dimensie aan de cardiale patiëntenzorg. De combinatie van dit product en een door het kenniscentrum ontwikkeld softwareprogramma zorgt ervoor dat hartpatiënten op één dag onderzocht kunnen worden. Deze methode geeft de arts meer informatie over de doorbloeding van de hartspier dan de conventionele techniek. Ook wordt een grote database opgebouwd voor research doeleinden. 

Een ander onderzoek dat plaats vindt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde is de CCTA (Cardiac computed tomography angiography), welke wordt uitgevoerd met een dedicated CT scanner. Met dit onderzoek kan in de tijd van een enkele hartslag een scan gemaakt worden van het gehele hart. Voordeel van dit onderzoek is een zeer lage stralingsdosis voor de patiënt. Op basis van deze scan kan de arts direct vaststellen of er sprake is van coronair lijden (een vernauwing van de kransslagaders) en bepalen of behandeling noodzakelijk is. De patiënt krijgt direct na het onderzoek de uitslag van de cardioloog (die aanwezig is op de afdeling). De wachttijd voor dit onderzoek wordt zeer kort gehouden en onnodige cardiologische interventies worden met een CCTA voorkomen.

Cardiostraat

Oncologiestraat

Ook op het gebied van oncologie zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Patiënten kunnen sneller en beter geholpen worden met behulp van medische isotopen die het Kenniscentrum produceert. Naast Fludeoxyglucose (18F –FDG) waarmee de meeste oncologische ziektebeelden worden gediagnosticeerd, worden nieuwe radiofarmaca geproduceerd, zoals Natriumfluoride (18F-NAF). Met dit radiofarmacon kunnen ontstekingen en uitzaaiingen van tumoren in het skelet zichtbaar worden gemaakt. Een ander voorbeeld is een choline PETCT (11C-Choline) voor follow up van patiënten met een prostaatcarcinoom.
Met drie PETCT scanners, een CT scan en een eigen Cyclotron in huis is de capaciteit om mensen te diagnosticeren - en daarmee het behandeltraject in gang te zetten - flink vergroot.

Andere ontwikkelingen

Voor andere ziektebeelden wordt radioactiviteit ook gecombineerd met dihydroxyphenlalanine (18F-FDOPA). Dit radiofarmacon wordt onder andere gebruikt voor de detectie van aandoeningen aan het zenuwstelsel (de ziekte van Parkinson), bepaalde neuro-endocriene tumoren en orgaanaandoeningen in de buik. 

Waarom zijn deze nieuwe medische isotopen zo belangrijk?

PET technologie is vele malen efficiënter ten opzichte van conventionele technieken. Er komt meer informatie beschikbaar, waardoor een mogelijke behandeling specifieker kan worden toegepast. Tevens kunnen afwijkingen in een vroeger stadium gedetecteerd worden. Bij veel toepassingen is het mogelijk minder straling toe te dienen. De onderzoekstijd is verkort ten opzichte van eerder gebruikte toepassingen. Patiënten hoeven minder vaak terug te komen naar het ziekenhuis en ook veel minder lang te wachten op de uitslag van een onderzoek. Kortom, we kunnen beter en sneller onderzoek doen met minder straling.

Meer weten?