Foto
Foto
Foto
Foto

Holland Health stopt activiteiten per 1 augustus a.s.

23 juli 2018

Omdat wij als onafhankelijke organisatie, met een onbezoldigd bestuur en één betaalde programmadirecteur zonder voldoende structurele financiële ondersteuning van overheden en/of bedrijfsleven volstrekt afhankelijk zijn van de bijdragen van onze partners en die bijdragen zijn teruggelopen is onze liquiditeit inmiddels tot het nulpunt gezakt. Wij zijn derhalve genoodzaakt om uiterlijk op 1 augustus a.s. met onze activiteiten te stoppen.

            Geachte relatie,

             Holland Health kent u sinds 2009 als de stichting die innovatie in de zorg nastreeft.

Na het afronden van diverse projecten en initiatieven rondom dit doel wilde Holland Health zich vanaf 2016 vooral ontwikkelen tot hèt innovatie- en kennisplatform op het gebied van gezondheid, zorg, voeding en beweging in Noord-Holland.

Om in de complexe wereld van “Zorg” en Welzijn” mensgericht en kwalitatief goed te kunnen presteren is het nodig dat overheden, zorgaanbieders, werkgevers en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan en samenwerken. Dat gaat niet vanzelf en wij zouden daar dan een katalyserende rol bij willen en kunnen spelen.
 

Zonder support en commitment van overheden, verzekeraars, zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven lukt het niet om onze ambitie te realiseren. Dit commitment ontbreekt momenteel.

De provincie geeft geen prioriteit aan zorg en welzijn; gemeentes zijn erg afwachtend geweest in verband met de verkiezingen; en veel zorginstellingen en deelnemers van het eerste uur hebben te maken gehad met bestuurlijke discontinuïteit, reorganisaties of strategische heroverwegingen.

Hierdoor stagneerden te veel projecten waar wij actief bij betrokken waren als initiator, deelnemer of penvoerder en is een zeker lijkend EFRO II traject door betrokkenen afgeblazen.

Ondanks dit gebrek aan commitment konden wij nog wel in juni een Health café organiseren over vitale regio’s als een laatste poging om het veld in beweging te krijgen en die beweging door te trekken naar concrete initiatieven en acties.

Het enthousiasme van de deelnemers aan ons laatste Health Café was groot en er kwamen
veel ideeën naar boven om regio’s te vitaliseren samen met andere partijen in de regio. 
Wij hadden daar uiteraard graag een positief vervolg aan willen geven. 

Omdat wij als onafhankelijke organisatie, met een onbezoldigd bestuur en één betaalde programmadirecteur zonder voldoende structurele financiële ondersteuning van overheden en/of bedrijfsleven volstrekt afhankelijk zijn van de bijdragen van onze partners en die bijdragen zijn teruggelopen is onze liquiditeit inmiddels tot het nulpunt gezakt. 

Wij zijn derhalve genoodzaakt om uiterlijk op 1 augustus a.s. met onze activiteiten te stoppen. 

Waar mogelijk zal onze programmadirecteur weliswaar niet meer namens de stichting maar als ZZP-er een aantal lopende activiteiten nog kunnen continueren.

 

Wij betreuren het ten zeerste dat we moeten stoppen en willen u als partner van de 
Stichting Holland Health hartelijk danken voor uw steun de afgelopen jaren! 

 

             Namens het bestuur van Holland Health,

 

 

           Marcel Snijders, Voorzitter.

          Gerrit Eveleens, Vice-voorzitter

          Frank Willenborg, Programmadirecteur                                                                       

Terug naar overzicht