Foto
Foto
Foto
Foto

Inspiratiecafé 6 juni 2018

8 juni 2018

Vitale regio: Een regio waar mensen gezond, gelukkig en lang leven!

Begroten op geluk. Lees: een gemeentelijke begroting ingericht volgens het principe ‘wat dragen activiteiten van de gemeente bij aan het geluk van onze inwoners’

Daar is de gemeente Schagen mee gekomen. Op advies van de Erasmus Universiteit werden 5000 enquêtes uitgezet om tot een beschrijving te komen van twaalf geluksbevorderende factoren, die het stramien gingen vormen voor de gemeentebegroting!

Hierover sprak Jan Steven van Dijk in het zogenaamde Holland Health Café dat woensdagmiddag 6 juni werd gehouden in de Ondernemerstuin (Berenkoog 35) in Alkmaar. In de afgelopen jaren was Van Dijk wethouder ‘van financiën en geluk’. Onder zijn gehoor waren deze middag veel bestuurders, raadsleden en ambtenaren van gemeenten uit Noordwest Holland, maar ook vertegenwoordigers van sommige zorginstellingen, onderwijsinstellingen en GGD’s, evenals zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten en diëtisten. De deelnemers, ongeveer zestig in getal, kwamen inspiratie opdoen, maar ook inspiratie brengen.

Productieafspraken gaan voor

Holland Health is een regionale netwerkorganisatie die beoogt kennis en innovatie op het gebied van gezondheid, zorg, voeding en beweging in Noord-Holland op een hoger plan te brengen. “Ons provinciebestuur heeft ‘welzijn’ niet hoog op de agenda staan en ‘zorg’ heeft daar al helemaal geen prioriteit meer. Onbegrijpelijk, want zorg alleen is al verantwoordelijk voor meer dan 20% van het economische verkeer en zonder een vitale bevolking zal het ook moeilijk zijn om je economische doelen te halen.  De zorgverzekeraars spelen ook nauwelijks nog een rol bij het ontwikkelen van zogenaamde Vitale regio’s en leggen zich vooral toe op het maken van productieafspraken met zorgaanbieders. De provincie Noord-Holland en zorginstellingen zouden bij dit soort initiatieven juist een belangrijke rol moeten spelen omdat het gaat om het geluk en welbevinden van de burgers in Noord-Holland en dat kan alleen maar bereikt worden in samenwerking”.

Deze boodschap klonk sterk door in het uitgebreide welkomstwoord dat werd uitgesproken door de voorzitter van Holland Health, Marcel Snijders. Hij zei verder: ‘Vergelijk het met ons landelijke voetbal, waar de dames Europees kampioen werden omdat zij als team functioneerden en alles voor elkaar over hadden en waar in onze nationale voetbalcompetitie, Ajax onmiskenbaar de grootste talenten in het veld had staan, maar waar PSV kampioen werd omdat zij - spelers en staf – als een echt team functioneerden.’ In een soort van wake up call sprak Snijders over zijn bezorgdheid dat deze middag geen ‘slotmanifestatie’ van Holland Health moest worden. Daar had hij de volgende redenering bij: ‘Onafhankelijker worden, verbreding en verdieping van Holland Health, met minimaal behoud van die ene betaalde programmadirecteur en beperkte secretariële ondersteuning kan alleen maar als er een solide draagvlak is en daar ontbreekt het momenteel aan. We hebben te weinig betalende deelnemers; de provincie laat het afweten en nieuwe initiatieven uit het veld laten lang op zich wachten. We belanden daardoor in een vicieuze cirkel. […] Ondanks het feit dat er nog enkele betalende deelnemers zijn is er op dit moment onvoldoende draagvlak om onze ambities waar te kunnen maken.’

Een voorzitter moet realistisch zijn. Maar ook is waar dat goede inleiders en zestig gemotiveerde professionals altijd voor een interessante middag kunnen zorgen. En dat werd deze middag zeker.

Natuurlijk bewegen en eenvoudig leven

Behalve de inleiding van Jan Steven van Dijk was er een inleiding van Jim van den Beuken over zogenaamde Blauwe ofwel Vitale Zones, waarin mensen langer, gelukkiger en gezonder leven. Over financiering van de zorg sprak Michel van Schaik, directeur Gezondheid van de Rabobank.

Van den Beuken sprak over wereldwijd onderzoek waarbij vijf uitmuntende Blauwe ofwel Vitale Zones boven kwamen drijven, en dat kun je letterlijk nemen, want het bleken alle vijf eilanden te zijn! De sleutels tot deze succesverhalen bleken steevast te zijn: natuurlijk bewegen en eenvoudig leven. Onder eenvoudig leven is dan te verstaan: koken, (moes)tuinieren en meedoen in de buurt. In een nadere uitwerking van het concept Blauwe of Vitale Zones is sprake van vijf pijlers, en dat zijn: 1 zin in het leven, 2 goede voeding, 3 natuurlijk bewegen, 4 je thuis voelen, erbij horen en 5 een gezonde leefomgeving. Een en ander sluit aan bij de zogenaamde 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 

Rabobank actief in de zorg

Rabo-directeur Michel van Schaik maakte duidelijk welke rol zijn bank speelt bij processen in de gezondheidszorg. De Rabo is hypotheekgever voor zorginstellingen en als zodanig juist op dit moment in bespreking met de NoordWest Ziekenhuisgroep over de nieuwbouw van het ziekenhuis in de Alkmaarder Hout. Daarbij is de Rabo niet slechts geïnteresseerd in het uitlenen van geld en de revenuen daarvan, maar wil zij ook tot afspraken komen over maatschappelijke doelen en over beleid gericht op de algemene gezondheid, juist ook in de preventieve sfeer. De uit de hand lopende kosten voor behandelingen (curatie) nopen hier ook toe. Van het hele jaarlijkse zorgbudget in Nederland, tegen de 100 miljard euro, gaan slechts enkele procenten naar preventieve activiteiten. 

De Rabobank financiert graag zulke activiteiten en dan ook graag, naar de traditie van de bank, op lokaal en regionaal vlak. Zo lagen er deze middag flyers over de Rabo AZ Foodtour, ‘een ontdekkingstocht in 9 lessen naar gezonde voeding voor kinderen uit Noord-Holland’ met bijdragen van Wout Weghorst en andere spelers uit de topselectie van AZ. Van Schaik: ‘Wij zijn diep in de samenleving aanwezig.’

Van Schaik stelde dat met ziekenhuizen gesproken moet worden over grenzen aan de groei van bijvoorbeeld open-hartoperaties ten opzichte van de noodzaak van preventie: gezond leven zodat operaties niet (zoveel) meer nodig zijn. Jammer was dat de uiteraard wel uitgenodigde Ziekenhuisgroep NoordWest deze middag schitterde door afwezigheid!

Video:                  Grensverleggende zorg               

Brainstorm met plenaire rapportages

Aangevuurd door moderator Jim van den Beuken brainstormde het gezelschap vervolgens in groepjes over de vraag ‘Hoe maken we van onze woonomgeving een Blauwe of Vitale Zone?!’ In de plenaire rapportages werd de algemene strekking van deze middag onderstreept: meer aandacht voor de bevordering van gezond gedrag (in de preventieve sfeer dus), financiering hiervan beter borgen en de gemeente veelal regisseur laten zijn van samenwerkingsverbanden. Schooltuinen terug! Gymlessen op het rooster! Inzetten op vitaliteit van 70-plussers! Samengevat: jong geleerd oud gedaan! En het voorbeeld van Schagen bleek flink aangeslagen te zijn.

Dat kwam vast ook door de bijzonderheden die Jan Steven van Dijk bij zijn verhaal had gegeven. Zo stelde de gemeente Schagen een ‘geluksbudget’ in van 500 euro per aanvraag, inderdaad voor bevordering van geluk (en inderdaad los van het budget voor de bijzondere bijstand). Er werden ook ‘geluksplekken’ in de gemeente gecreëerd, met verhalen erbij waarom deze plekken geluk brachten of geluk zullen brengen. Er werd zelfs gestuurd op ‘werkgeluk’ van en voor collega’s op de werkvloer van het gemeentehuis.

Al met al: een inspirerend Health Café! En dat was de bedoeling.

 

Verslag door: Roelof Bos, Amsterdam-Noord, oud-wethouder van Heiloo, free lance redacteur, 70-plusser

Terug naar overzicht