Foto
Foto
Foto
Foto

Hoe wordt mijn regio (cq gemeente cq wijk) een blue zone?

9 april 2018

Op 6 juni organiseren we het Health Café over Blue Zones. Waar staan wij nu op het vlak van welzijn, gezondheid en cultuur; wat voor structuur en voorzieningen zijn er nodig; welke coalities dragen het meeste bij om zo’n blue zone adequaat te implementeren en te onderhouden; hoe organiseren en financieren we dit? Schrijf dus snel in!

Lessen worden getrokken uit de zogenaamde Blue Zones, plekken in de wereld
waar mensen lang, gezond en gelukkig leven.

Het zal onder andere gaan over diagnose (waar staat mijn regio/woonplaats/wijk),
implementatie (wat zijn de hygiënische factoren en welke acties moet ik ondernemen
om de vitaliteit te verhogen) en hoe financieren we dat? En er komen concrete
Nederlandse initiatieven aan de orde waaronder een van heel dichtbij: Schagen.
Deze gemeente is reeds bezig met programma’s om geluk en welzijn van haar
bevolking te verhogen.

Hoe komen we van een mooi idee naar praktijk?  U komt mensen tegen die elkaar
inspireren om thema’s serieus verder te brengen. We verwachten mensen uit overheden,
gemeenten, bedrijfsleven, gezondheidszorg, creatieve sector en publiek. Het plan is om
er in september een vervolg aan te geven om kennis, kunde en kapitaal gericht bij elkaar
te brengen. Van woorden naar daden!  Wees vitaal en meld u snel aan.
 

Het Health Café programma: 6 juni 2018

13.00-14.30 Gelegenheid om de Hortus Alkmaar te bezoeken
                    (https://www.hortusalkmaar.nl/) 

14.30 Inloop Ondernemerstuin

15.00  Welkom Marcel Snijders, (dag) voorzitter Holland Health

15.10  Jim van den Beuken, (Grondlegger Planetree Nl; Vital Zone
           Van Blue naar Vital Zones: wat zijn het en wat leren we ervan in
           Nederland

15.25  Jan Steven van Dijk, Wethouder Geluk, Gemeente Schagen
           Schagen stuurt op geluk!

15.45  Michel van Schaik, directeur Gezondheid Rabobank      
           Investeren in een vitale samenleving , van een ego- naar eco systeem

16.10  Welke beweging kunnen en willen wij maken?
          (Jim van den Beuken, Vital Zone)
          Samen werken aan urgente thema’s, veranderkracht coalities vergroten
          en stappen zetten van ambitie naar praktijk.

17.15  Afsluiting Marcel Snijders (dag) voorzitter

17.30  Borrel op uw gezondheid

Locatie: Ondernemingstuin, Berenkoog 35, Alkmaar
              (naast de Hortus Alkmaar)

Programma onder voorbehoud

Schrijf hier in

Nieuws
Terug naar overzicht