Foto
Foto
Foto
Foto

Vacature INHolland: Lector Jeugd en Samenleving

18 september 2017

Door het aanstaande vertrek van Pauline Naber, lector Leefwerelden van Jeugd ontstaat er ruimte voor het aanstellen van een nieuwe lector. De onderhavige notitie schetst het inhoudelijke profiel en de competenties voor de werving van de lector. De nieuwe lector richt zich vanuit de visie op De Gezonde Samenleving op vraagstukken rondom jeugd en samenleving

De lector werkt aan het opbouwen, onderhouden en uitvoeren van een regionale onderzoeksagenda met

landelijke betekenis op het snijvlak van het pedagogische en sociale domein ingebed in de agenda van de

onderzoeksgroep die meerdere regio’s en/of landelijk en internationale vraagstukken betreft. In de kennisagenda

staan de transformatie-opgaven binnen deze domeinen centraal. Daarbinnen wordt gethematiseerd

naar ondersteuning bij alledaagse kwesties bij het opvoeden en opgroeien in de wijk én naar sociaal

en maatschappelijk kwetsbare jeugdigen/gezinnen.

 

Nieuws
Terug naar overzicht