Foto
Foto
Foto
Foto

Belevingsgerichte zorg Evean wetenschappelijk onderbouwd

30 juni 2017

Purmerend, 29 juni 2017. Evean heeft een wetenschappelijk pilot-onderzoek uitgevoerd om het vernieuwsprogramma ‘Thuis bij Evean’ te monitoren. Doel was het effect van belevingsgerichte interventies op de mate van onrust bij psychogeriatrische patiënten te evalueren. Het programma ‘Thuis bij Evean’ is koploper binnen het programma ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’ van het ministerie van VWS.

Positieve resultaten 

Via een wetenschappelijk onderbouwd pilotonderzoek in verpleeghuis Evean Guisveld zijn de effecten van het werken op basis van ‘De nieuwe hersenkunde’ (in samenwerking met Brein Collectief), en de aanpassingen van de leefomgeving en deskundigheidsbevordering met de gebruikte BOM (Brein Omgeving Methodiek), onderzocht. 

De resultaten zijn positief: er is een daling te zien in de mate van onrust (agitatie) van bewoners na het herinrichten van de leefomgeving en aanpassing van werkprocessen en gedragsaanpassingen van de medewerkers. Daarnaast is ook een daling te zien van de (kosten) van incontinentiematerialen, een langdurig laag verzuim onder medewerkers en een hogere werktevredenheid. 
De opgedane kennis en inzichten uit deze pilot geven aanleiding een vervolg pilot te starten in de kleinschalige woonvormlocatie voor mensen met dementie, Evean de Rietvelden.

De pilotstudie is ontwikkeld en uitgevoerd door: Judith Flens, programmamanager ‘Thuis bij Evean’ , Hilde Roele, Project coördinator visie op psychogeriatrische zorg Evean en Marije Holstege, wetenschappelijk onderzoeker Evean. 

 


Meer informatie over de pilotstudie? Kijk op www.evean.nl/pilotstudieonrustbijdementie

Op 3 juli zal Evean de pilotstudie toelichten in een van de workshops op de congresdagen van Waardigheid en trots in Nieuwegein. 

Over ‘Thuis bij Evean’ 
In 2014 is Evean vanuit verschillende maatschappelijke kwesties waaronder stelselwijziging, een sterk veranderende klantvraag, hang naar eigen regie en een sterke intrinsieke motivatie om het zorglandschap mede te veranderen, gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Thuis bij Evean’.

Het programma ‘Thuis bij Evean’ ondersteunt de organisatie door te ontwikkelen van een aanbod gestuurde dienstverlening, waarin de professional veelal bepaalt, naar een vraag gestuurde dienstverlening waarin de cliënten bepalen. Welbevinden en welzijn zijn de hoofddoelstellingen zonder dat goede professionele medische en verpleegkundige zorg uit het oog wordt verloren. Belangrijk onderdeel van het programma zijn o.a. de belevingsgerichte interventies bij cliënten. 
Binnen het vernieuwingsprogramma wordt samengewerkt met externe partijen zoals: Buro Kwadraat (en gedrags- en cultuurontwikkeling) en Brein consult (trainingen nieuwe hersenkunde). 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de perscoördinatoren van Evean - Claudia Köppen via 06 23 36 73 13 of Maike Sparrius via 06 51 49 89 28.

 

Nieuws
Terug naar overzicht