Foto
Foto
Foto
Foto

Rapport: opschaling innovaties komt onvoldoende tot stand

8 juni 2017

bron: Smarthealth. Wie de opvolger van voormalig minister Edith Schippers wordt is nog niet bekend: de kabinetsformatie is nog in volle gang. Met een beleidsonderzoek dat deze week uit is gekomen wordt de toekomstige bewindsman of -vrouw alvast geholpen: de publicatie geeft drie richtingen aan voor het overheidsbeleid, specifiek gericht op innovatie in de zorg. Wat kan de overheid doen om de ervaren belemmeringen weg te nemen, zodat eHealth-toepassingen en innovaties sneller en op grotere schaal gebruikt worden?

De publicatie Innovatie in de zorg is een zogeheten interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO), een analyse van de sterke en zwakke elementen van beleid en opties voor mogelijke aanpassingen. Zo’n IBO vindt in opdracht van het kabinet plaats en wordt uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit ambtenaren van verschillende departementen, waaronder Volksgezondheid en Economische Zaken.

eHealth is een onderdeel van het rapport, maar dat is niet het enige thema. Ook onderwerpen als doelmatigheid van zorg, transparantie van uitkomsten, en patiënten betrekken bij beleid zijn actuele onderwerpen.

Innovatie paradox

Door het onderzoek heen lees je de paradox van innovatie in de zorg. Door nieuwe geneesmiddelen en medische technologie worden meer mensen behandeld en leven we langer, maar die verschillende soorten innovatie spelen ook in Nederland een grote rol bij de stijgende zorgkosten. Nog een veel voorkomende innovatie paradox: zorg kan verplaatst worden vanuit het ziekenhuis naar de huisarts of zelfs naar de thuissituatie, maar dat betekent vaak een verlies aan inkomsten.

 

Klik hier voor het hele artikel: Opschaling innovaties komt onvoldoende tot stand

 

Nieuws
Terug naar overzicht