Foto
Foto
Foto
Foto

Eerste Ronde Tafel eHealth 2017!

25 april 2017

De eerste Ronde Tafel eHealth van vrijdag 31 maart is een feit. We kijken terug op een succesvolle regionale sessie, waarin we enthousiaste partners tot elkaar hebben gebracht. Dit nodigt uit tot voortzetting van deze bijeenkomsten.

eHealth in de regio en hoe verder?

Algemene vraagstelling:
We willen allemaal graag dat de cliënt langer veilig en zelfstandig thuis kan blijven wonen.
En na een onverhoopte ziekenhuisopname weer zo snel mogelijk naar huis kan.
Een van de eHealth concepten die dat mogelijk zou maken is beeldbellen. 
Er zijn al veel initiatieven op het gebied van beeldbellen, landelijk, maar ook in de regio. Pilots laten positieve resultaten zien, maar na de pilots zet de uitrol nog niet door! Waar ligt dat aan? Waar loopt iedereen tegenaan en wat kunnen we van elkaar leren?
Willen we en kunnen we de inzet van beeldbellen in onze regio versnellen? 
Kunnen we dit met regionale samenwerking beter van de grond krijgen? Hoe pakken we dat aan?

Introductie:
Onze intentie is om met cyclische bijeenkomsten een herkenbare ontmoetingsplaats te maken voor onze partners en andere belanghebbenden, waar zorg innovatie vraagstukken gedeeld en oplossingen besproken worden.
In 2017 is het eerste onderwerp waar we mee aftrappen: Beeldzorg. We hebben tijdens de afgelopen Holland Health netwerk cafés van partners vernomen dat beeldzorg projecten moeizaam doorgroeien van pilots en experimenten naar reguliere zorg.
Wij hebben gemeend dat het nuttig zou kunnen zijn de actieve partijen aan elkaar te introduceren om waar mogelijk een gezamenlijk actieplan vast te stellen.

Conclusies:
1.    Vervolg van de Ronde Tafel Sessie is wenselijk. Elkaar ontmoeten en delen van informatie wordt als nuttig ervaren.
       De frequentie wordt nog vastgesteld. Holland Health komt met voorstel nieuwe datum.
2.    Het platform verder ontwikkelen en zorgverzekeraar laten aansluiten.
3.    Alleen beeldzorg dekt de lading niet voldoende, eHealth is breder en we omschrijven het voortaan als Zorg op Afstand.
4.    De PowerPoint-presentaties mogen in de groep gedeeld worden, en worden in PDF rondgestuurd.
5.    Bijlage presentaties.
6.    Bijlage Hospital at Home.
7.    Actiepunt voor Wim Tromp en Frank Willenborg
a.     om in een volgende bijeenkomst bespreken is het vaststellen van use-cases en deze vaststellen per:
•    Per beroepsgroep (reeds 9 gedefinieerd)
•    Per patiënt groep
•    Per Ziektebeeld
•    Wie per use case de betalende partij is

Nieuws
Terug naar overzicht