Foto
Foto
Foto
Foto

Module e-health GGZ moet kluwen ontwarren

13 maart 2017

Bron: ICTHealth Hoewel er al een groot en snel groeiend aanbod is van e-health-toepassingen in de gezondheidszorg, blijven de mogelijkheden vaak onbenut of onderbenut. De reden? Vaak zien zorgprofessionals door de bomen het bos niet meer. De nieuwe generieke module eHealth GGZ moet professionals in de geestelijke gezondheidszorg helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van eHealth binnen hun werkveld.

De generieke module eHealth is nu klaar en zit in het traject van autorisatie en aanbieding ervan bij het Zorginstituut Nederland, zo schrijft FMT. Het project was een opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en is uitgevoerd door Neijenhuis Projectbegeleiding en Advies en ResCon.

Samen met een expertgroep ontwikkelde de onderhoudgroep van het project de module in zes fases. De onderhoudsgroep bestond uit primaire partners met expertise op het terrein van de beroepsuitoefening en/of ervaringsdeskundigheid in de GGZ. In de expertgroep zaten mensen met expertise op het terrein van e-health en ontwikkeling van generieke standaarden.

De module wordt dit voorjaar gepubliceerd op  www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl en maakt deel uit van de stoornisspecifieke zorgstandaarden en generieke modules die momenteel worden ontwikkeld voor de brede GGZ.

 

Kijk voor het gehele artikel op: https://www.icthealth.nl/nieuws/nieuwsitem/article/Generieke-module-e-health-GGz-moet-kluwen-digitale-toepassingen-ontwarren.html 

 

Bron: ICT&health

Nieuws
Terug naar overzicht