Foto
Foto
Foto
Foto

Disclaimer

Deze website is een initiatief en eigendom van Stichting Holland Health.

Inhoud
Tenzij anders aangegeven, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, nieuwsberichten en de op de website afgebeelde gegevens, waaronder foto's en illustraties, bij de Stichting Holland Health. Toestemming voor het gebruik van de content of delen daarvan moet – ongeacht het doeleinde - schriftelijk worden aangevraagd.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan de inhoud van de website, kan Stichting Holland Health niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de inhoud en gegevens op de website. De content op deze website kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Stichting Holland Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzing naar andere websites
De website kan links en verwijzingen bevatten naar externe internetpagina's. Stichting Holland Health is niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. 

Cookies
De website van Stichting Holland Health maakt gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.