Foto
Foto
Foto
Foto

Groeiende zorgvraag vereist innovatieve oplossingen

De huidige demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en overgewicht en de hierdoor sterk stijgende zorgkosten vragen - in combinatie met de actuele veranderingen van de WMO en AWBZ - om een uitdagende koerswijziging van ons cluster. Er liggen goede mogelijkheden voor alle partijen, inclusief het MKB, om innovatieve (ICT-) producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Nadruk op preventie, e-health en domotica
Niet alleen vergrijst de bevolking in versneld tempo, tegelijkertijd neemt het aantal zorgprofessionals af. Dus om de zorg uitvoerbaar en financieel beheersbaar te maken moet de nadruk meer komen op communicatie, preventie en ICT oplossingen als E-health, Domotica en Zorg op Afstand, maar ook op Big Data programma's zodat de resultaten wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.

Samenwerken aan een oplossing
Holland Health ziet het binnen de regio als taak om lokale en regionale partners bij elkaar te brengen en te stimuleren om samen een beleid te gaan ontwikkelen voor de ouder wordende mens. Holland Health verbindt bedrijven, zorgverzekeraars, gemeenten, kennisinstellingen en regionale zorgaanbieders om innovatieve oplossingen te vinden die de groeiende vraag naar zorg moeten gaan opvangen en financiering daarvan mogelijk te maken.

Gezond en vitaal ouder worden
Holland Health heeft een programma dat onderzoekt hoe mensen langer gezond kunnen leven. Gezonde voeding en beweging voorkomen overgewicht en houden mensen langer vitaal. Want dat is het doel: De patiënt zo snel mogelijk en de ouderen zo lang mogelijk thuis.

Meer weten?

Groeiende zorgvraag vereist innovatieve oplossingen