Foto
Foto
Foto
Foto

Holland Health brengt regionale partijen bij elkaar die innovatieve oplossingen bedenken en betere zorg vormgeven binnen de regio Noordwest Holland. Een plek waar betere zorg wordt gerealiseerd die precies aansluit bij de behoefte van de burger. Holland Health werkt daarbij nauw samen met zorginstellingen, ondernemers, overheid en onderwijs. Ook gezond voor de economie en werkgelegenheidLees meer

Holland Health stopt activiteiten per 1 augustus a.s.

23 juli 2018

Omdat wij als onafhankelijke organisatie, met een onbezoldigd bestuur en één betaalde programmadirecteur zonder voldoende structurele financiële ondersteuning van overheden en/of bedrijfsleven volstrekt afhankelijk zijn van de bijdragen van onze partners en die... Lees meer

Inspiratiecafé 6 juni 2018

8 juni 2018

Vitale regio: Een regio waar mensen gezond, gelukkig en lang leven! Lees meer

Hoe wordt mijn regio (cq gemeente cq wijk) een blue zone?

9 april 2018

Op 6 juni organiseren we het Health Café over Blue Zones. Waar staan wij nu op het vlak van welzijn, gezondheid en cultuur; wat voor structuur en voorzieningen zijn er nodig; welke coalities dragen het meeste bij om zo’n blue zone adequaat te implementeren en te... Lees meer

“eHealth bij uitstek kans voor laagopgeleiden”

22 februari 2018

Grotere letters, korte filmpjes, gesproken teksten. De mogelijkheden van eHealth zijn talrijk. Zeker voor laagopgeleiden, waar veel gezondheidswinst valt te behalen. Maar veel eHealth-applicaties en websites zijn te ingewikkeld en de terughoudendheid onder... Lees meer

Innovation for Health, WTC Rotterdam

22 september 2017

1 Februari 2018, Innovation for Health is in korte tijd uitgegroeid tot een vooraanstaande conferentie met meer dan 800 vooraanstaande sleutelfiguren en opinieleiders binnen de Nederlandse Life Sciences en Health sector. Lees meer